کارگاه"نوآوری با بوم مدل کسب و کار"، پارک علم و فناروی استان قزوین

  • 26 تیر ، 1397


به منظور آشنایی واحدهای فناور با شیوه استفاده از بوم مدل کسب وکار در فرآیندهای کاری خود دوره ای با حضور مدیر عامل شتابدهنده هوشمند سلامت برگزار شد.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، مهندس صرافها مدیر عامل شتاب دهنده هوشمند سلامت، مباحثی در زمینه آموزش نحوه پرکردن فرمت بوم مدل کسب و کار ، نوآوری و خلق مدل کسب و کار، درآمدی بر تفکر مدل کسب‎ و کار به عنوان ابزاری برای استراتژی، نوآوری در مدل کسب ‎و ‎کار و هم اندیشی گروهی، تفکر طراحی برای نوآوری در مدل کسب‎و‎کار و آزمودن مدل های کسب‎ و‎ کار به وسیله فرآیند مشتری سازی را در این دوره آموزشی مطرح نمودند.

#شتاب_دهنده_هوشمند_سلامت
#بوم_مدل_کسب_و_کار
#نوآوری
#کارآفرینی
#پارک_علم_فناوری_قزوین

جستجو

دسته بندی