حضور شتاب دهنده هوشمند سلامت در نشست سلامت دیجیتال

  • 07 خرداد ، 1397


سومین نشست از سلسله نشست‌های آینده سلامت دیجیتال در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.

به گزارش دبیرخانه برنامه ملی آینده‌نگاری علم و فناوری در حوزه سلامت، سومین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی آینده سلامت دیجیتال با حضور دکتر علی‌اکبر حق‌دوست معاون محترم برنامه‌ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت، دکتر ابراهیم گل‌مکانی معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، آقای دکتر حسین وطن‌پور رییس محترم دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت، آقای دکتر حسن امین‌لو مشاور محترم وزیر بهداشت و رییس دبیرخانه مرکزی هیاتهای امنا، دکتر صفی خانی قائم مقام معاونت برنامه‌ریزی راهبردی وزارت بهداشت، دکتر ملکی‌فر دبیر برنامه‌ ملی آینده‌نگاری علم و فناوری در حوزه سلامت و جمعی از کارشناسان ومتخصصان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور برگزار گردید.