جشنواره سلامت دیجیتال

  • 26 مهر ، 1397


بازدید معاونت علمی ریاست جمهوری از غرفه شتاب دهنده هوشمند سلامت در جشنواره سلامت دیجیتال